צילום: פיני סילוק

© 2014 by Rogovin Brothers Ltd.